Diriliş-Ertuğrul etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Diriliş-Ertuğrul etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

17 Mart 2019 Pazar

Diriliş Ertuğrul 139. bölümünde neler oldu

Beypolat, Komutan Alıncak ile buluşur, Ertuğrul’un kendilerine oyun ettiğini, Söğüt’ü geri aldığını ve Uç Beyliğini tekrar ilan ettiğini söyler. Alıncak öfkeden deliye döner.

Diriliş Ertuğrul 139. bölümünde neler oldu ?


Ertuğrul’la konuşmak için Han’a gider, Komutan Uranus ile karşılaşır ona bizden habersiz bir daha Ertuğrul ile görüşmeyeceksin der. Ertuğrul’la görüşen Alıncak, benim verdiğim hükmü, benden daha ulu biri değiştirebilir! Ertuğrul Adalet var, hakkım olanı geri aldım, bize uzanan dost eliyse sıkar, düşman eliyse keseriz der. Komutan Alıncak, Ertuğrul’la başa çıkamayacağını anlar ve Söğütüde, Uç Beyliğini de sana iade ediyorum diyerek ayrılır. Sandık ile Keykavusu Berke Han’ın kaçırdığını düşünerek peşinden gider.
Komutan Uranus sandığı Ertuğrul’a getirir, sandığın düşüp kırıldığını söyler, Ertuğrul sandığın önemli olmadığını esas şimdi işbirliği yapmamız gerekiyor, Komutan Alıncak hem size hem de bize saldıracaktır, ben tedbirimi aldım sende al, cenk çıkarsa birlikte savaşacağız, aramıza kimsenin girmesine izin verme der.
Turgut Alplar ile talim yaptığı sırada Süleyman’ın atını getirirler. Heybede babasına vereceği berat ve Ertuğrul’un mektubu vardır. Turgut onu aramaya başlar ve haber Ertuğrul’a gelir oda Bamsı ile birlikte onlara katılır.
Baypolat, Ertuğrul’u içten bitireceğiz bunun için önce Bamsının hatunu Hafza ile başlayacağını Sırmaya söyler. Onunla iyi geçin, Ertuğrul’a karşı onu doldur ki, oda Bamsıyı doldursun der.
İlbilge ile Sırma Selcan Hatundan özür dilemek için Kayı Obasına giderler, Sırma pişman olduğunu söyler fakat Selcan Hatun onu dinlemez, obasının ihtiyaçları için Söğüt’e gider. Handa Süleyman’ın atını görür, Artuk bey Süleyman’ın kaçırıldığını söyler, Selcan oğlunun atına binerek onu aramaya gider.

Diriliş Ertuğrul 140. bölümünde neler olacak ?

IFrame

Komutan Alıncak, Beypolata mektup yazar ve içimizde hain var, Hülagü Han’dan gelen mektuplar gerçek olmayabilir, haini bulabilmek için bir oyun hazırladığını yazar. Hülagü Han’a bir mektup yazar ve Mergen’e verirler, Mergen uzaklaştığında mektubu okurken Albastı gelir onu yakalar ve Alıncak ile birlikte mektubu kime götüreceğini söylesin diye işkence yaparlar.
Ertuğrul Süleyman’ı mağarada öldürülmüş olarak bulur, işkence edilerek öldürüldüğünü görür, duvarda Albastı yazar. Süleyman’ın bir damla kanı için, onlara kan kusturacağım der ve Cenazeyle birlikte obaya gelir. Haymananın ağıtları kalbimizi yerinden çıkarttı. Selcan obaya gelir ve oğlunun cenazesini görür.
Kayı Obası Süleyman’ın ölümüyle yıkılır. Ertuğrul mezarı başında intikam yemini eder.
Anlaşılan ilerleyen bölümlerde bizi oldukça heyecanlı bölümler bekliyor.
Devamını Oku

Diriliş Ertuğrul Yeni bölümde neler olacak

Ertuğrul, Komutan Alıncağa, Sultan Keykavus karşılığında, Alplerinin pusatlarının geri verilmesini, peşinde olduğu altınların geri istenmemesini ve yeğeni Süleyman’ın peşinin bırakmasını ister.
diriliş ertuğrul yeni bölüm ile ilgili görsel sonucu

Diriliş Ertuğrul Yeni bölümde neler olacak?

Alıncak başka der, Ertuğrul abim Gündoğdu’yu affettiğine dair özgürlük beratı ister ve Alıncak kabul eder, Sultan Keykavuzun yerini söyler, fakat onunla ilgili de çoktan plan yapmıştır. Bamsı ve Turgut’u da bununla ilgili görevlendirmiştir.

Ertuğrul, Dragosa gizli sandığın gideceği yeri söyler ama aynı yere Keykavus uda koyar, hem Dragos hem Beypolat hem de Subutay oraya gider aralarında kılıçlar çekilir. Bu arada Turgut ve Bamsı Moğol kıyafetiyle gelir ve Sultanı oradan kaçırırlar. Kaçarken Bamsı, Yinalı öldürür. Turgut Alp de Subutayın kellesini alır.
O kargaşa içinde komutan Uranüs gizli sandığı alır ve Dragos ile kaleye giderler. Dragos zorla sandığı açar fakat gizli düzenek devreye girer ve evraklar yanar.
Ertuğrul Söğüt’e gelir, Umuroğullarının Sancaklarını indirtir ve Kayı Sancaklarını yeniden astırır, Beyolatın Alpleri karşı çıksa da Han’ıda alır ve Alplere gidin beyinize söyleyin Süleyman Şah Oğlu Ertuğrul Söğüt’ü geri almıştır. O sırada Hana gelen İlbilge ve Sırma Hatun tüm bu olanlara şahit olur. Beypolat gelir, bunu nasıl yaparsın Uç Beyliğini ben istemedim Alıncak verdi şimdi ne olacak ona nasıl hesap vereceksin der. Ertuğrul komutan kendi derdiyle uğraşacak, kılıçla aldığım söğütü, yine kılıç hakkıyla geri aldım der.
Beypolat, İnalın cenazesinde intikam yeminleri eder, Ertuğrul bütün soyunu kurutacağım artık Beypolat yok, Albastı var der. Kardeşleri Sırma ve İlbilgeyi çağırır ve Sırmaya bundan sonra hatunların başında İlbilge olacak sende Selcan Hatundan özür dileyeceksin der.
Sırma hırsından ablasına öfkemden sende nasibini alacaksın diyerek onu tehdit eder.
Ertuğrul otağa Süleyman’ı getirir Selcan hatun çok sevinir ve onlara Gündoğdu’nun özgürlük beratını gösterir, Süleyman’a bunu babana sen götüreceksin der. Süleyman yola çıkar fakat Albastı(Beypolat) pusu kurar ve Süleyman’ı kaçırarak ona işkence yapar.
Kayı Obasında Türk Beylerini toplayan Ertuğrul, dirliğin temeli birliktir, büyümeyi göze alamayanlar, küçülmeye mahkûmdur der.
Komutan Alıncak Konya yolunda zafer kazandığını zannederken, sandık içinde nökeri  Subutayın kellesi getirilir, öfkeden deliye döner.
Ertuğrul Söğüt’ü yeniden geri aldığı için Obada bir toy düzenler, toyda Ozanın söylediği, Süleyman Şah Oğlu Yiğit Ertuğrul türküsünü söyler.( gerçekten çok güzeldi)
Yine bu bölümde Söğüt İmamının anlattığı, Allah’ın mübarek isimlerinden El-Aziz (C.C)anlatma şekli bizleri mest etti, ağzına sağlık. Heyecan dorukta, muhteşem sahneleri, müzik ve efektleriyle harika bir bölüm izledik, bakalım haftaya bizleri neler bekliyor.
Devamını Oku

3 Mart 2019 Pazar

Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde Adalet yine vardı.

Geçen bölümde Selcan Hatun, Sırma ile kavgası esnasında Sırma’yı bıçaklamıştı. Ertuğrul Selçuklu Sultanı Keykavus’u Moğolların elinden alıp, Süleyman’ıda sakladığı gizli mağaraya götürür.

Keykavus’a bundan sonra bize sizin Sultanlığınız lazım, Anadolu’daki direnişimiz için bunu kullanacağız der. Söğüt İmamı yanlarına gider,

Diriliş Ertuğrul 137. bölümünde neler oldu ?

Keykavus bir vakit hükümdarlara taç verirdik, imdi tacımızı tahtımızı yerle yeksan ettiler, öz yurdumuzu mücadele için bir avuç adam kaldık hem de koca bir orduya karşı der. İmam, neye itimat ettikse o bizden geri alındı Sultanım, tacımızın tahtımızın ihtişamına itimat ettik, ordularımızın çokluğuna itimat ettik, bunlar bize gurur ve kibir verdi. Ruhumuzu örseledi, Allahuteala’yla aramıza perde oldu, hâlbuki Allahuteala sadece kendisine itimat etmemizi ister, Allah’ın merhameti her şeyin üstündedir der ve Peygamber Efendimizin (S.A.V)Hunayn cengini anlatır.
Ertuğrul Zangoç (Dragos) ile görüşür ve ondan bilgi alır, obada Selcan hatunun, Sırma hatunu bıçakladığını öğrenir, Ertuğrul Zangoca, Dragosa git gizli sandığı Han’dan çıkardıklarında o alsın saklasın der.
Sırma hatunu bıçaklayan Selcan hatunu, İlbilge kilitli çadıra hapsettirir. Sırma kendine geldiğinde kana kan der ve ortalığı karıştırmaya çalışır.
Beypolat, Süleyman’ı ararken kardeşinin Selcan Hatun tarafından bıçaklandığını öğrenir ve Obaya gider. Selcan hatuna cezasını ben vereceğim, onu obanın ortasında kırbaçlayacağım der. Obaya gelen Ertuğrul, Beypolata Uç Beyi olarak adaletli olmak zorundasın önce şahitleri dinleyeceksin der ve şahitler dinlenir. Ertuğrul İlbilge hatuna da sorar, İlbilge hançeri ilk Sırma çekti der ve Selcan hatun affedilir.
Handa Ertuğrul’u ve altınları bekleyen komutan Alıncak, Beypolata eğer Ertuğrul altınları getirmezse Kayı Obasını yerle bir eder, taş üstünde taş bırakmam der. Ertuğrul Han’a gelir fakat altınları getirmez. Alıncak obanı yakıp yıkacağım, taş üstünde taş bırakmayacağım der, Ertuğrul ne altınları vereceğim nede sen obamı yakacaksın, obamda bir tek kişinin kılına zarar gelirse Hülagü Han’ın gazabından seni kimse kurtaramaz. Ben senin yerle bir olan itibarını kurtaracak adamın, sana Sultan Keykavusu vereceğim sende benim şartlarımı kabul edeceksin der.
Yine muhteşem bir yerde bitti bakalım 138.bölümde neler olacak?

Devamını Oku

13 Şubat 2019 Çarşamba

Diriliş Ertuğrulda neler oluyor


Kayı Obasını basan Moğol Komutan Alıncak, Osman’ı kaçırmıştı. Obaya gelen Ertuğrul Osman’ı vermesi karşılığında gizli bilgilerin olduğu sandığı ona vereceğini kendisine üç gün mühlet vermesini ister. Komutan Alınacağa, anamın ve Artuk Bey’in senin sofranda işi yok der ve oradan ayrılır.

Diriliş Ertuğrul Yeni bölümde neler oldu ?

Ertuğrul İlbilge Hatuna gönderdiği gizli mektupta onunla buluşacağı yeri yazar. İlbilge ile buluşan Ertuğrul ona, Osman’ın yerini öğrenebilmek ve içerden bilgi alabilmek için bana karşıymış gibi yap der.
Ertuğrul, Turgut, Bamsı ve Mergen’e yeni bir görev verir. Hülagü Han’ın, Komutan Alınca’ğa ulaklar tarafından getirilecek mektubu almalarını ve kendisine getirmelerini ister. Ulakların yolunu keserler ve mektubu Ertuğrul’a getirirler. Mektupta Hülagü Han, Lefke Kalesini alın yazar fakat Ertuğrul mektubun içeriğini değiştirir, kale ile anlaşın yazar.
Komutan Alıncak Han’a gelir ve Dragos ile görüşür, ondan altınları ister Komutanda, altınların kendinde olmadığını söyler, kendine inanmayan Komutan Alıncak Kaleyi senin başına yıkacağım der. Han’dan ayrılan Uranüs’ün ardından Hülagü Han’ın mektubu gelir ve Lefke Kalesi ile anlaşma yap, Türk Obaları ile ilgilen yazar.
Ertuğrul Kaleye, Dragos (komutan Uranus) ile görüşmeye gider. Komutan Uranüs Alıncak ile görüştüğünü, kendisinden altınları istediğini ve vermezsem bizimle savaşa gireceğini söyler. Ertuğrul seninle savaşmaya değil anlaşmaya gelecek, benim dediklerimi yap Kalen yerinde kalsın der. Komutan Alıncak ile konuş onun ağzını ara, Osman’ın nerede tuttuklarını öğren der. Uranüs ile Alıncak konuşurken onları dinler ve Osman’ın tutulduğu yer hakkında ipuçları elde eder ve Osman’ın peşine düşer.
Obada Sırmanın, Hatunların başına geçmesi ile gerginlik devam eder. Her fırsatta Selcan Hatuna hakaret eden Sırma, Selcan Hatundan yediği dayakla öfke krizi geçirir. Obadakiler İlbilge’nin Ertuğrul’la anlaştığını bilmedikleri için, Sırma hatunun yanında olmasına öfkeleri büyümektedir.
Söğütte Uç Beyliğini ilan eden Beypolat, Kayı Sancaklarını indirip yerine Umuroğullarının sancaklarını asar. Bunun üzerine orada olan Süleyman, Beypolata öfkesini kusar, bu yüzdende zindana atılır.
Ertuğrul Osman’ın yerini bulur ve onu kurtarır.
Gerçekten heyecan dorukta bir bölümdü, bakalım haftaya neler olacak…


Devamını Oku

6 Şubat 2019 Çarşamba

Diriliş Ertuğrul’da Baskın Var.


Geçen bölümde Ertuğrul ve Abdurrahman’a Dragosun adamları saldırmış, Abdurrahman ve Dragos (Zangoç)yaralanmıştı. Dragos kaleden gelen Moğolların Ertuğrul’un elindeki sandığı istediği haberini öğrenince öldürmekten vazgeçer. Ertuğrul’un önüne kendini atar, ok göğsündeki kitaba gelir ve kurtulur.

Diriliş Ertuğrul'da bu hafta neler oldu ?

Kayı Obasında, Beybolat, İlbilge,Sırma Hatun ve Otağda Ertuğrul’un çocukları ve Haymana ana onu yemeğe beklerken, Ertuğrul’un saldırıya uğradığı ve Abdurrahman’ın yaralandığı haberi gelir. Beybolat Ertuğrul’un yanına gider. Bu işi de Dragosun yaptığını ama azgın çakalın hakkından, mutlaka kızgın kurt gelir der.
Obasına giden Beybolatın yanına, Moğol Komutan Alıncağın adamı Subutay gelir ve bütün Türk Obalarının basıldığını, Hülagü Hanın gizli sandık ve altınlar için Komutan Alıncağı bizzat görevlendirdiğini ve Kayı obasına gittiğini söyler.

Diriliş Reytinglerde zirveden inmiyor

Kayı Obasını Moğol Komutan Alıncak basar ve otağdaki herkesi rehin alı, Osman’ı kaçırır. Sırma Komutan Alıncağa şerbet götürür, Komutan yemekten sonra seninle sohbet edelim o tatlı dilinle bana anlatacakların vardır der ve Hayma ana ile Artuk Beyde benimle yemek yesinler onları davet et der. Hayma ana sofraya oturmak istemez ve komutana, senden önce bir Moğol komutan vardı Noyan, Ertuğrul nasıl onun hakkından geldiyse senin de hakkından gelecek der. Komutan Alıncak, Hayma ana ve diğerlerine bundan sonra Uç Beyiniz Beybolattır, hatunların başına da Sırma Hatunu getirdim der.
Ertuğrul obanın Moğollar tarafından basıldığını öğrenir, Bamsı, balalarımız, evlatlarımız var hemen obaya dönelim der fakat Ertuğrul ben evlatlarımı bu dava uğrunda ölsünler diye yetiştirdim der ve Berke Hanın elçileriyle buluşmaya gider, orada çıkacak savaşın ayrıntılarını konuşur. Dönüş yolunda Aksakallılardan haber gelir ve onlarla buluşmaya gider.
Lefke Kalesine Dragos ile konuşmaya giden Ertuğrul orada komutan Uranos ile konuşarak işbirliği yapalım yoksa sizin de başınız belada, Moğollar bu kaleyi başınıza yıkacak sizi de rahat bırakmayacak. Uranos bu kadar Alp ile nasıl savaşırsın der, Ertuğrul bizi yalnız belleme bizim arkamızda koskoca bir ordu var, abim Gündüz Alpleriyle geliyor der ve anlaşma yapar. Komutan Uranus Moğol Komutan sana bir mesaj bıraktı, eğer onların istediğini vermezsen oğlun Osman’ı öldüreceklerini söylediler der.
Ertuğrul sakladığı sandığı çıkartır. Zangocu takip eden Mergen onun kaleye girdiğini söyler.
Ertuğrul tüm planlarını yaptıktan sonra, tüm heybetiyle obaya gelir ve otağa girer. Komutan Alıncak’a işte geldim, senin gibi titreyerek değil, aslan gibi kükreyerek geldim der.
Komutan istediğimi ver, oğlunu al der. Ertuğrul hiç kimse vermek istemediğim bir şeyi, benden alamaz der.
Yani anlayacağınız ortalık iyice kızıştı, bizleri muhteşem bölümler bekliyor.
Devamını Oku

5 Şubat 2019 Salı

Diriliş Ertuğrul 133. Bölümünde neler oldu ?


Geçen bölümde Beybolat zehirlenmişti. Beybolat, Artuk Bey’in hazırladığı panzehir sayesinde kendine gelir. İlbilge ve kardeşi Sırma Hatun kimin neden böyle bir şey yaptığını merak eder. Beybolat’ı ziyarete gelen Ertuğrul, seni Dragos zehirledi der.
Ertuğrul Beybolat’a, Emir Bahattin’in öldüğünü Hanın baskına uğradığını ve Moğolların öldürüldüğünü söyler. Beybolat yanına gelen Emir’in yardımcısı Batur Alp ile konuşur ve onu Lefke Kalesine, Dragosun yanına gönderir, onlardan Ertuğrul ile yaptıkları anlaşmayı öğrenmesini ister. Kale’de Dragos ile konuştuğunu zanneden Batur Alp, komutan Uranos ile görüşür. Komutan, Anlaşma hakkında bilgi veremeyeceğini söyler, bunun karşılığında Batur Alp, Ertuğrul’un Kaleyi fethetmeye hazırlandığını söyler.
Emir Bahattin’in öldüğünü öğrenen Türk Obalarının beyleri Toy isterler ve Han’da Toy yapılır. Toyda beyler yaşananlardan oldukça rahatsız olduklarını söylerler. Ertuğrul, zorlukla karşılaşınca dimdik ayakta durun, gaflete düşmeyin der ve onları ikna eder.
Ertuğrul, Turgut ve Bamsıya, Berkehan’a, Moğollara karşı işbirliği çağrısını içeren bir mektup verir. Onları İşbirlikçilerle bir araya getirecek adamların, Moğollarla çalıştıklarını görürler, tuzağa düşerler, onları kılıçtan geçirirler ve yaralı bir Alp’ten işbirlikçilerin yerlerini öğrenirler. İşbirlikçilerin mağarasına gider ve mektubu teslim ederler.

Diriliş Ertuğrul Reytingleri yine zirvede...

Ertuğrul’un yanına gelen Osman, İlbilge Hatun ile evlendiklerinde başka çocukları olduğunda bizi sevmezsen diye sorar. Ertuğrul, bir babanın yüreği hepsini ısıtır, tek baban olsa, başka hiç bir şeye ihtiyacın yoktur, baba çınar ağacı gibidir, meyve vermese de gölgesi yeter der. Osman babasına annesini sorar, annen, o bir çift ceylan gözlüydü, bana üç aslan veren hatundu, kendisi bir cihana bedeldi, bana da üç cihan verdi, Ana gezindiğin bağ, baba ise yaslandığın dağdır, der.
Dragos, Ertuğrul’a Papaz efendinin hasta olduğunu söyler ve onu öldürmek için tuzak kurar. Papazın öldüğünü gören Ertuğrul, dışarı çıktığında okçuların hedefi olur, fakat ok Abdurrahman’a gelir, ikinci okun önüne de Zangoç (Dragos) atlar ve oda yaralanır.
Yine bu bölüme damga vuranlar vardı. Artuk Beyin, Beybolatın başında gözyaşları ile yaptığı duası ve camide hocanın çocuklara Allahın 99 isminden EL-KAHHAR isminin anlatım şekli içimizi ısıttı.
Anlayacağınız yine 134. bölümü merak ve heyecan ile bekleyeceğiz.
Devamını Oku

24 Ocak 2019 Perşembe

Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde neler oldu

Diriliş Ertuğrul’da İntikam Ateşi Alevlendi.


Heyecanın hiç bitmediği, Diriliş Ertuğrulda, Moğollar ile Haçlıları birbirine düşürmek için yeni bir plan yapan Ertuğrul, Moğollara gidecek olan vergi altınlarının yerini komutan Uranos’a söyler ve altınların yarısını ister. Altınlar Kervansaraya gittiğinde komutan baskın yapar ve altınları gizli bir mağaraya götürür. Bu arada Mergen onu takip eder ve yerini Ertuğrul’a söyler.

Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler oldu ?


Ertuğrul, Beypolat’tan Emir Bahattin’in yanında İlbilgeyi ister, İlbilge hatun razı olduğunu söyler fakat Beypolat kararını daha sonra bildireceğini söyler. Sırma hatun kendini isteyeceğini düşündüğü için şok olur ve öfkeden deliye döner.
Emir Bahattin Kervansarayın basıldığını ve altınların çalındığını öğrenir, Beypolat ile birlikte oraya gider. Moğol Komutan Emirin beceriksizliğinden dolayı onu tutuklar ve Ertuğrul’u bitirmesi ve gizli sandığı bulması için görevi Beypolata(Albastıya)verir.

Turgut altınların olduğu mağarayı basar, Dragosun adama Toranın kellesini alır, Mikisin karısı ve oğlunu da kurtarır. Altınları Ertuğrul’un dediği gizli bir yerde saklar.
Dragos, altınları ve Ertuğrul’u beklerken Saray’a gelen sandıktan, Toranın kellesi çıkar ve Dragos öfkeden deliye döner ve Ertuğrul’u öldürme kararı alır.
Dragos Han’da Ertuğrul’a şerbet hazırlar ve içine zehir koyarak odasına götürür. Beypolat, Ertuğrul’un yanına gelir ve kardeşi İlbilgeyi verdiğini söyler ve şerbetten içerek zehirlenir.

Diriliş Ertuğrul Reytingleri

Ertuğrul Kervansaraya baskına gider, Emiri kurtarıp, Albastının kim olduğunu öğrenmek ister fakat Moğol komutan onu öldürür ve Albastıyı öğrenemez.
Babalarının, İlbilge hatun ile evleneceğini öğrenen ve evlenmesini istemeyen Ertuğrul’un çocukları Gündüz Alp, Savcı ve Osman’a evliliğinin iki Oba ve Türk devleti için önemli olduğunu anlatır.
Kardeşi İlbilge Hatun ile Ertuğrul’un evlenmelerine izin verdiğini kardeşi Sırma Hatuna söyleyen Beypolat,İlbilgeyle iyi geçin çünkü Kayı Obasına rahatça girebilmen ve oradan bilgi getirebilmen için önemli der. İlbilgeyi çağıran Beypolat evlenmesine izin verdiğini söyler ve zehir etkisini gösterir, kendinden geçerek bayılır.
Selcan Hatun İlbilgenin Ertuğrul ile evlenmesini istemez.

Yine bu yeni bölümde de Cami hocasının Osman ve diğer çocuklara anlattığı Allahın 99 isminden Esma-i Hüsna’dan EL-ALİM isminin manasını anlatması, içimizi ısıttı, gözlerimizi doldurdu.( Dursun Ali Erzincanlı) muhteşem ses tonu, anlatımıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Oldukça heyecanlı yerde biten Ertuğrul’un bir sonraki bölümünü büyük bir heyecanla bekleyeceğiz.
Devamını Oku